Radon-truslen: Er dit indeklima livsfarligt?

Radon er en lusket, radioaktiv luftart, der kan være til stede i livsfarlige koncentrationer i din bolig, uden at du ved af det. For den er helt lugtfri! Derfor anslås det, at den årligt er skyld i omkring 300 lungekræftsdødsfald herhjemme. Læs med her og find ud af, hvordan du kan kontrollere dit indeklima for radon.

Radon findes i undergrunden mange steder i landet. Det er en radioaktiv luftart, der stammer fra det radium, der er ophobet i klipper og kalklag i undergrunden. Herfra siver radon-gasserne op gennem jordlagene og ind gennem revner, sprækker og rørgennemføringer i fundamentet på de boliger, som vi bor i.

Kræftfremkaldende over tid

Som sådan er radon-gassen ikke farlig, så længe den kun befinder sig i indeklimaet. Radon er nemlig så svag en radioaktiv isotop, at den kan stoppes af et almindeligt stykke papir eller 4 cm luft.

Det er først, når radon-partiklerne henfalder til andre, mere skadelige isotoper som f.eks. polonium og bliver indåndet i lungerne, at problemerne begynder at opstå. Polonium sætter sig på støv og røgpartikler og er derfor nemt at få indåndet af både voksne og børn.

Det betyder, at det indsivende radon skaber mere skadelige radioaktive partikler, som over tid kan være kræftfremkaldende. For når først de radioaktive partikler er havnet i lungerne, er der ikke noget, som kan stoppe strålingen. Det ophober sig i lungevævet og får cellerne til at mutere. Så er mængden af radon stor nok, kan du og de andre beboere i huset over tid udvikle lungekræft.

9 % dør af radon-betinget lungekræft hvert år

Det anslås, at omkring 9 % af alle lungekræftdødsfald hvert år, skyldes indånding af radon over en periode på mellem 10 og 40 år. Radon menes også at medføre en øget forekomst af leukæmi hos børn. Hurtigst går det i de områder, hvor der er den største koncentration af radon i undergrunden.

I Danmark er udbredelsen af radon i undergrunden meget forskellig. Værst er det i de mere kalk- og mineralholdige jorde på Sjælland. Særlig slemt er det i de meget kalkholdige områder omkring Faxe, Stevns og på Møn. Der er også en forholdsvis høj forekomst af radon i undergrunden syd for der, hvor isen nående til under den seneste istid. Det vil sige syd for Sjællands Odde ind over Holbæk og over mod Roskilde.

I Jylland er det særligt slemt i Østjylland og op mod vest omkring Limfjorden. Også her lå gletsjerkanten ved den seneste istid. Så bor du et af disse steder, er der god grund til at få undersøgt koncentrationen af radon i din bolig.

Radon kræver specialudstyr at opdage

Fordi radon er helt lugtfrit og usynligt, skal der anvendes specialudstyr, hvis du skal have målt radonkoncentrationen i din bolig. Det kan foregå på flere forskellige måder.

Du kan enten foretage målingen selv, ved at købe udstyr til det hos f.eks. Radon-huset. De kan også komme ud og foretage målingerne hos dig og rådgive dig om, hvad du skal gøre, for at slippe af med det farlige radon i indeklimaet.

Ring hellere i dag end i morgen – især hvis du har boet i mange år i din bolig uden at få radon-niveauet undersøgt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *