Sådan sikrer du dig det bedste internet i hele hjemmet

Hvis du kender til frustrationerne ved langsomt internet i hjemmet, er denne artikel for dig. Der kan være mange årsager til, at internettet til tider er langsomt i dit hjem. Måske er det på tide, at du skifter til en anden internetudbyder (Fibia, Waoo etc.), måske skal du have placeret din router et mere hensigtsmæssigt sted, eller måske er der en helt tredje årsag. Vi gennemgår en række metoder, som du kan bruge til at sikre dig det bedste internet i dit hjem.

Vælg en passende internetforbindelse

Det første du bør spørge dig selv om er, hvor meget du bruger internettet i hjemmet. Er du typen, der kun foretager lidt let surfing på internettet, så er der ingen grund til at investere i de hurtigste internetforbindelser. Men hvis du derimod ofte anvender internettet til at streame videoer, serier og film i høj kvalitet eller gamer online, kan det være en god ide at undersøge muligheden for at anskaffe en hurtigere internetforbindelse. Der er typisk også behov for hurtigere internethastigheder, hvis der er flere i husstanden, som er på internettet samtidigt. En god indikator for, at dit internet er for langsomt er, hvis du til tider bliver frustreret over, at dit internet bevæger sig i sneglefart.
Hvis du er typen, der kun nøjes med det bedste af det bedste, og ikke gider bekymre dig om at skulle tænke over internethastigheden igen, bør du klart undersøge muligheden for at få fibernet. Her får du et hurtigt og stabilt internet, der har symmetrisk up- og downloadhastighed og en garanteret minimumsforbindelse. Fibernettet kaldes også fremtidens internet, og det er ikke uden årsag.

Placer routeren det rigtige sted

Hvis du anvender enheder med Wi-Fi-forbindelse, er det vigtigt, at disse også har tilstrækkelig forbindelse til internettet. Her er nogle variabler, der kan være årsag til, at dit internet er langsommere end det burde være:

• Distance fra router (endnu mere udtalt, hvis der er tykke vægge i vejen).
• Trådløs forbindelse (trådløse forbindelser er typisk langsommere end kablede forbindelser).
• Enhedens evne til at opfange internetsignalet (nogle enheder er bedre til at opfange og anvende internetsignalet).
• Internethastighed (en hurtigere internetforbindelse vil kunne fikse mange af ovenstående problemer).

Du bør derfor placere din router på et centralt sted, tæt på hvor du typisk anvender internettet på dine trådløse enheder. Du kan også investere i flere routere, som du kan installere rundt omkring i hjemmet. Hvis du har behov for flere routere, så kan Google WiFi være en mulighed, hvor du nemt kan opsætte flere routere forskellige steder i huset, og opnå den bedste tilkobling, uden at skulle bruge flere adgangskoder og log-on punkter.

Test selv internethastigheden!

Du kan selv teste din nuværende hastighed, ved at foretage en online hastighedstest. Du skal dog være opmærksom på, at de første tre ovenstående punkter kan nedsætte internethastigheden.
Ved at foretage en hastighedstest, kan du samtidig undersøge, om du får den internethastighed, som du betaler for. Du kan også få en ide om, hvilken internethastighed der vil være den rette for dig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *